دسته: گوناگون

آبان 22
کتاب؛ دنیای روشن تر برای نابینایان

کتاب؛ دنیای روشن تر برای نابینایان : سازمان جهانی یونسکو ۱۵ اکتبر سال ۱۹۵۰ مصادف با ۲۳…

مهر 29
با کتاب دست دوم به محیط زیست کمک کنیم

یکی از شعار های کناب سفید این است که با کتاب دست دوم به محیط زیست کمک کنیم کمک به محیط…

مهر 27
در باره ی کتاب سفید

این پست اولین پست وب سایت است که قسط داریم در باره ی کتاب سفید بیشتر توضیح دهیم. در دل…